Verbum — Analecta neolatina

Szerkesztőség elérhetőségei, cikkek benyújtása

PPKE BTK Klasszikus és Újlatin Nyelvek Intézete
1088 Budapest, Mikszáth Kálmán tér 1.
E-mail: horvath.marton.gergely@btk.ppke.hu

Minden benyújtott cikket két, a szerző számára ismeretlen szakmai lektor bírál el, és ennek alapján választja ki a szerkesztőbizottság a publikálandó cikkeket.

Csak olyan cikk nyújtható be, amely máshol még nem jelent meg, és nem is áll más folyóiratnál elbírálás alatt. A folyóirat francia, olasz, spanyol vagy angol nyelvű cikkeket fogad el. A szövegnek nyelvi szempontból kifogástalannak kell lennie a benyújtáskor.

A kézirat elkészítésekor kérjük, vegye figyelembe a kéziratformálási kéréseket (stylesheet).