Verbum — Analecta neolatina

Szerkesztőség elérhetőségei, cikkek benyújtása

PPKE BTK Klasszikus és Újlatin Nyelvek Intézete
2087 Piliscsaba 3, Pf. 1.
Fax: +36 26 375 375 / 2987 mellék
E-mail: domokos.gyorgy@btk.ppke.hu

Kéziratformálási kérések (stylesheet): magyarul / angolul

Minden benyújtott cikket két, a szerző számára ismeretlen szakmai lektor bírál el, és ennek alapján választja ki a szerkesztőbizottság a publikálandó cikkeket.