magyar | english

Verbum – Analecta Neolatina

Főszerkesztő: Domokos György
Szerkesztőbizottság: Ádám Anikó, Giuseppe Frasso, Martonyi Éva, Pataki Elvira, Rózsavári Nóra
Nyelv: olasz, francia, spanyol, német, angol
ISSN (nyomtatás):
ISSN (online):
1585-079X
1588-4309
Megjelenés: évente kétszer
Terület: A Verbum célja, hogy a közép- és újkori latin, valamint az újlatin irodalmak, nyelvek és kultúrák területén végzett kutatások számára fórumot biztosítson, különös tekintettel a Pázmány Péter Katolikus Egyetemen és a vele együttműködő intézményekben elért eredmények bemutatására.
Szerkesztőség elérhetőségei: PPKE BTK Romanisztikai Intézet
2087 Piliscsaba, Egyetem u. 1.
Tel.: +36 26 375 375 / 2881
Fax: +36 26 374 570
E-mail: domokos.gyorgy@btk.ppke.hu

Minden benyújtott cikket két, a szerző számára ismeretlen szakmai lektor bírál el, és ennek alapján választja ki a szerkesztőbizottság a publikálandó cikkeket.
Technikai szerkesztők:
  nyomtatás:
  online:
 
Kiss Zoltán
Horváth Márton
Kiadó:
  (1999-2000):
  (2001-2008):
  (2009-2013):
  (2014-):
 
Pázmány Péter Katolikus Egyetem Bölcsészettudományi Kar
Akadémiai Kiadó
Pázmány Péter Katolikus Egyetem Bölcsészet- és Társadalomtudományi Kar
Balassi Kiadó

2012 PPKE BTK Romanisztikai Intézet© Horváth Márton